Mannen på det midterste korset sa jeg kunne komme – Fred J. Ødegård

Se for at deg at du dør i dag, og våkner opp foran #perleporten, inngangen til himmelen. Sånn som det presenteres i Hollywood-filmer og vekkelsesmøter. Og ved porten står det en engel som spør deg: Hvorfor skal vi slippe deg inn i paradis?

Du er mer enn arv og miljø – Fred J. Ødegård

Alle mennesker har en iboende trang til å vite hvem de er. Til å finne og utvikle sin identitet. Man stiller seg spørsmålene: Hvem er jeg, og hvem er jeg skapt til være?

Filosofer og forskere har gjennom århundrer svart at vi er et produkt av arv og miljø. Men det svaret holder ikke lenger. Innerst inne forstår vi alle at vi er noe mer enn det.

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 13. mars 2022 (kort innledning)

Slik som Han er, slik er også vi i denne verden – Fred J. Ødegård

Du og jeg er Guds hender, føtter og hjerte i vår verden. Så la oss være lys i mørke. Lys av tro, ro og trygghet. Og lys av nåde, inkludering og kjærlighet.

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 6. mars 2022 (kort innledning)

Takknemlighet – Fred J. Ødegård

Takknemlige mennesker er lykkeligere, friskere og mer suksessfulle enn andre. I tillegg lever de lenger.

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 3. april 2022

Ai ai, kaptein – Tanja Dahl Ødegård

På seiltur med Jesus

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 27. mars 2022

Ut på dypet – Tanja Dahl Ødegård

Bring det du har, jeg har allerede gitt deg det!

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 13. mars 2022

Speil, speil på veggen der – Fred J. Ødegård

Speil har en enorm makt over oss. Og det vi speiler oss i preger og former våre tanker.

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 23. januar 2022

Den Hellige Ånd – Fred J. Ødegård

Den Hellige ånd er mer enn en kraft. Hun er en levende person. En del av vår treenige Gud.

"Gjennom Den Hellige Ånd får vi delta i relasjonen Jesus har med Faderen. Vi får leve midt i deres fellesskap og kjærlighet."

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 15. mai 2022

Fullstendig frihet – Tanja Dahl Ødegård

Lever vi med fokus på synd, skyld og skam 2000 år etter at Jesus døde og stod opp igjen for oss?

Gode nyheter uten begrensninger og tvangstrøye – Richard Hansen

Det som skjedde for 2000 år siden gikk så langt at vi enda ikke har forstått det.
www.kingdomkirken.no