Himmel på jord – Tanja Dahl Ødegård

Refleksjoner rundt en julesang.

Kommer alle til Himmelen? – Richard Hansen

Tenk om det var sånn at alle mennesker kommer til Himmelen, helt uavhengig av hva de har gjort, forstår og tror?

Tenk om det vår sånn at Gud vet at vi mennesker har så varierende atferd, intellekt, logikk og sosiale egenskaper at han selv måtte sørge for at alle barna hans kommer til Himmelen?

Tenk om det var sånn?

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 20. november 2022

Synd 2.0: Gud er ikke problemet, Han er løsningen! – Fred J. Ødegård

Gud har ingen problemer med dine synder, feil og mangler. Han elsker deg med en ubetinget kjærlighet. Det er ingenting du kan gjøre for at Han skal elske deg mer. Og samtidig er det ingenting av det du gjør som kan få han til å elske deg mindre.

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 13. november 2022

Skapt i Hans bilde. Hva betyr det for deg? – Tanja Dahl Ødegård

– We are not human beings having a spiritual experience; we are spiritual beings having a human experience.

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 16. oktober 2022

Fall til ro når du ber – Tanja Dahl Ødegård

I Salme 46:11 sier Gud: "Fall til ro og kjenn at jeg er Herre." Hva betyr det for ditt bønneliv?

-- Utdrag fra Kingdomkirken, søndag 25. september 2022

En kirke uten vegger – Fred J. Ødegård

Pastor Fred deler visjonen om "en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse."

-- Utdrag fra tale i Kingdomkirken, søndag 28. august 2022

Religion eller relasjon? – David Åleskjær

Religion handler om bud, krav og relger, men Jesus kom for å gi oss LIV.

– Jeg tror Vår Skaper er langt mer opptatt av relasjon enn av prestasjon. Ikke fordi han trenger vårt vennskap, men fordi han ønsker det. Han er nemlig vår Far. Han trenger oss ikke, men han ønsker oss. Vi er barn som er ønsket fra tidenes morgen. Han elsker oss ikke for det vi gjør, men for det vi er: Hans barn.

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 25. september 2022

Hvilken sesong er det i livet ditt? – Tanja Dahl Ødegård

Om å leve ærlige og transparente liv.

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 21. august 2022 (innledning)

Gud, sårbarhet og gjenopprettelse – Fred J. Ødegård

I begynnelsen skapte Gud mennesket i sitt bilde. Siden har mennesket prøvd å gjenskape Gud i sitt bilde. Og det gjør vi veldig ofte ved å tenke på det beste og verste ved menneskene – og så ganger vi det med tusen. Derfor ender mange opp med et gudsbilde som er veldig annerledes enn Jesus.

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 12. juni 2022

www.kingdomkirken.no