Gud, sårbarhet og gjenopprettelse – Fred J. Ødegård

1 year ago

I begynnelsen skapte Gud mennesket i sitt bilde. Siden har mennesket prøvd å gjenskape Gud i sitt bilde. Og det gjør vi veldig ofte ved å tenke på det beste og verste ved menneskene – og så ganger vi det med tusen. Derfor ender mange opp med et gudsbilde som er veldig annerledes enn Jesus.

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 12. juni 2022

www.kingdomkirken.no