Takknemlighet – Fred J. Ødegård

1 year ago

Takknemlige mennesker er lykkeligere, friskere og mer suksessfulle enn andre. I tillegg lever de lenger.

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 3. april 2022

www.kingdomkirken.no