Hvem trenger du anerkjennelse og aksept fra? – Tanja Dahl Ødegård

1 year ago
For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud. (1. Johannes 3:20-21)
www.kingdomkirken.no