Synd 2.0: Gud er ikke problemet, Han er løsningen! – Fred J. Ødegård

1 year ago

Gud har ingen problemer med dine synder, feil og mangler. Han elsker deg med en ubetinget kjærlighet. Det er ingenting du kan gjøre for at Han skal elske deg mer. Og samtidig er det ingenting av det du gjør som kan få han til å elske deg mindre.

-- Opptak fra Kingdomkirken, søndag 13. november 2022

www.kingdomkirken.no