En kirke uten vegger – Fred J. Ødegård

1 year ago

Pastor Fred deler visjonen om "en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse."

-- Utdrag fra tale i Kingdomkirken, søndag 28. august 2022

www.kingdomkirken.no