Rekalibrering – Fred J. Ødegård

7 months ago
Ødelagte gradestokker kan repareres og rekalibreres. Og mennesker som har fått sitt moralske og åndelige kompass ødelagt, kan helbredes. Noen ganger kan psykologer, terapeuter, sjelesørgere og coacher hjelpe dem. Andre ganger er det bare et møte med Guds ubetingede kjærlighet som kan hjelpe.
www.kingdomkirken.no