Har du glemt hva du heter? – Fred J. Ødegård

2 years ago

Hva har Johnny Cash - klassikeren "A Boy Named Sue" til felles med Gollum fra "Ringenes Herre"? Begge inngår i dagens preken.

www.kingdomkirken.no