Alle er inkludert – Fred J. Ødegård

2 years ago
Jesus har frelst hele verden! Alle mennesker er inkludert i hans liv, død og oppstandelse. Alle!
www.kingdomkirken.no